Gemeente Lingewaard


Van 16 t/m 21 maart is het de Week van Nederland Schoon. Dit is een landelijk aktieweek tegen zwerfvuil. Ook de gemeente Lingewaard pakt het zwerfafval aan.

Onder de slogan Heel gewoon Lingewaard Schoon start de gemeente een actiever handelen bij zwerfvuil en illegale afvaldumping en neemt zij maatregelen om zwerfvuil te voorkomen. In deze campagne richt de gemeente zich tot de inwoners en de leerlingen van scholen. Om Lingewaard schoon te houden zullen de inwoners daaraan meemoeten werken.

Tijdens deze week zullen in Lingewaard diverse wijkplatforms en scholen zwerfvuilopruimacties organiseren of andere activiteiten rond het thema afval.

Ergert u zich ook aan zwerfafval in uw woonomgeving? U kunt er nu zelf ook wat aan doen. Meld u aan bij de gemeente!

Groepen die zich aanmelden voor een zwerfvuilopruimactie in de eigen buurt krijgen van de gemeente opruimmaterialen, zoals papierprikkers en vuilniszakken, zodat zij in die week ook hun steentje kunnen bijdragen aan een schone leefomgeving.

U kunt uw naam, adres en telefoonnummer door geven via e-mail: gemeente@lingewaard.nl of door u telefonisch aan te melden op telefoonnummer (026) 3260288.

Laat het opruimen niet aan anderen over. Doe het zelf!

Lingewaard schoon