Gemeente Westvoorne


Informatieavond 'Tinte verkeersveilig'

Op maandag 16 maart vindt er weer een informatieavond plaats over de verkeersveiligheid in Tinte.

Deze avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het Verenigingsgebouw aan de Strypsedijk in Tinte. Een ieder is van harte uitgenodigd. Op 1 oktober 2008 vond de eerste informatieavond plaats voor geĂŻnteresseerde dorpsbewoners.
Het was een vruchtbare avond. In goede harmonie werd naar oplossingen gezocht. De uitkomsten werden op papier gezet en op 20 november 2008 gepresenteerd. Op 20 januari 2009 werd een conceptvoorstel door de gemeente gepresenteerd aan de werkgroep Tinte Verkeersveilig. Voordat de gemeente daadwerkelijk begint met de uitvoering daarvan wil de werkgroep de voorgestelde maatregelen met de omwonenden delen. De werkgroep en de gemeente stellen het zeer op prijs wanneer u met hen hierover van gedachten wilt wisselen op 16 maart 2009. De voorzitter van werkgroep Verkeersveilig, Ad Smit, zal de laatste stand van zaken toelichten. Wethouder Van Lith geeft de visie van de gemeente op het plan. De projectleider Henk Valk zal inhoudelijk het project doornemen. Omstreeks 21.30 uur is het programma afgerond.