Prins van Oranje van 16 tot en met 19 maart 2009 bij Wereld Water Forum in Istanboel

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje woont maandag 16 tot en met donderdag 19 maart het Vijfde Wereld Water Forum bij in Istanboel, Turkije. De Prins woont de opening bij van het Forum en bezoekt diverse sessies.

Het Vijfde Wereld Water Forum wordt van 16 tot en met 22 maart door de Turkse regering en de Wereld Water Raad in het Sütlüce Congres- en Cultureel centrum en Feshane Congrescentrum georganiseerd en heeft als thema Bridging Divides For Water.

Tijdens het Forum zullen naar verwachting 20.000 deelnemers met elkaar in dialoog gaan over de watercrisis, plannen presenteren en ervaringen delen ten behoeve van een oplossing. In totaal vindt er op het Forum in honderden sessies dialoog plaats over thema's als financiering, klimaatverandering en eco-systemen.

Het Forum is een initiatief van de Wereld Water Raad en wordt om de drie jaar georganiseerd. Op zaterdag 21 maart vindt ter gelegenheid van het Wereld Water Forum een aantal Ministeriële Rondetafel Bijeenkomsten plaats, waar de mondiale watercrisis wordt besproken. Voor Nederland zal staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw. J.C. Huizinga-Heringa aan de bijeenkomsten deelnemen.

De Prins is voorzitter van de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

De Prins van Oranje was in maart 2000 voorzitter van het Tweede Wereld Water Forum in Den Haag.

Noot voor redacties (