Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kamerbrief inake aanvullende informatie over de Geannoteerde agenda van de RAZEB van 16 en 17 maart 2009

11-03-2009 | Kamerstuk | Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken

Graag bieden wij u hierbij de aanvullende informatie op de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 16 en 17 maart 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken, De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen Drs. F.C.G.M. Timmermans

Aanvullende informatie op de Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 16 en 17 maart 2009

In aanvulling op de geannoteeerde agenda wil ik u informeren dat het voorzitterschap zojuist heeft laten weten dat het in de RAZEB verslag zal willen doen van de bijeenkomst van de ministeriële trojkabijeenkomst met Egypte en de Palestijnse Autoriteit op de avond voorafgaand van de RAZEB.

Daarnaast heeft het voorzitterschap besloten om Soedan van de agenda te verwijderen in het licht van het besluit op 4 maart jl van het ICC om een aanhoudingsbevel tegen president Bashir uit te vaardigen en de daarover uitgegeven EU-verklaringen over de verplichting van Soedan om met het ICC samen te werken en over het Soedanese besluit om 13 internationale hulporganisaties uit Soedan te doen laten vertrekken. Juist voor wat dit Soedanese besluit betreft acht Nederland het van belang dat dit wel in RAZEB-verband aan de orde komt. Nederland zal zich inspannen om dit onderwerp weer op de agenda te plaatsen.

Ten slotte hebben wij het voorzitterschap gevraagd om "Durban" te agenderen.

* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl