Gemeente Mook & Middelaar


Wmo-raad: oproep aan dorpsverenigingen
foto wmo raad.jpg

Mook, 4 maart 2009

Oproep aan verenigingen in de dorpskern Mook

Iedereen kan meedoen en doet ook volop mee aan het maatschappelijk leven. Dat is het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor de uitvoering van die wet is de gemeentelijke overheid verantwoordelijk. Zij wil burgers stimuleren en ondersteunen om dat meedoen ook echt waar te maken, zo staat in de gemeentelijke WMO-beleidsnota.

De WMO-raad, samengesteld uit burgers en vertegenwoordigers van organisaties, ziet toe dat de WMO wordt uitgevoerd zoals bedoeld en beloofd aan de burgers. Zij doet dit namens alle burgers van de gemeente Mook en Middelaar.

Een eerste evaluatie laat zien dat de burgers voor wat betreft de hulp in de huishouding en het verstrekken van hulpmiddelen (meer dan het landelijk gemiddelde) tevreden zijn.

Maar de WMO gaat over veel meer. Het gaat ook om leefbaarheid, veiligheid, deelname van de minima, ouderen en jongeren aan de samenleving, enzovoorts. Ook de betrokkenheid van burgers bij de inrichting van en beleid rond de eigen leefomgeving is van belang.

Zoals u in de Maasdriehoek hebt kunnen lezen gaat de WMO-raad op tournee. Om haar taak goed te kunnen uitvoeren wil zij graag weten wat de inwoners van het dorp Mook willen en vinden. Later dit jaar volgt een bezoek aan Molenhoek en Middelaar.

Verenigingen vervullen een belangrijke rol en zijn zelfs onmisbaar bij het kunnen meedoen van burgers aan de Mookse samenleving.

Wat kunnen en willen zij doen in het kader van de WMO?

Wat hebben zij daarvoor nodig ?

Laat ons horen wat u wilt doen en wat u van de gemeente verwacht om die mooie doelen van de WMO waar te maken! Dan kunnen we dit samen bij de gemeente en de burgers aankaarten en stimuleren.

Tot 16 maart om 20.00 uur in de Poort van Limburg.

De WMO-raad

Kees Knipscheer, voorzitter.