Eerdmans vijftigste 'dierenwethouder'

12/03/2009 11:32

Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren

Joost Eerdmans ontvangt aanstaande maandag om 12.00 uur in zijn werkkamer aan de rivierweg 111 in Capelle aan den IJssel een hartelijke felicitatie van Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming. Eerdmans is onlangs geïnstalleerd als wethouder, maar is tevens de vijftigste gemeentelijke bestuurder die dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft.

Omdat dieren niet kunnen opkomen voor hun eigen belangen, is het volgens de Dierenbescherming van essentieel belang dat een lid van het college van B? verantwoordelijk is voor hun welzijn binnen de gemeentegrenzen. Daarom voert de Dierenbescherming al jarenlang een lobbycampagne om gemeenten te bewegen dierenwelzijn tot zelfstandig portefeuille-onderwerp te benoemen. Meerdere gemeenten hebben inmiddels hun beleid, veelal met de hulp van de Dierenbescherming, in een gemeentelijke beleidsnota dierenwelzijnsbeleid vastgelegd.

"Zwerfdieren, verkeersslachtoffers, circussen die dieren exploiteren, dieronvriendelijke folklore of jacht; het zijn allemaal onderwerpen die de burger raken. Het is dan ook belangrijk dat ook gemeenten een gestructureerd dierenwelzijnsbeleid voeren. Tal van besluiten en handelingen van de gemeente, direct of indirect, hebben invloed op het welzijn van dieren", stelt Frank Dales van de Dierenbescherming.

http://www.dierenbescherming.nl