Gemeente Bussum

Fusienieuws

Op 16 maart presenteert de commissie van wijzen het advies over de herindeling Gooi en Vechtstreek aan de staatssecretaris.

In maart 2008 hebben de provinciale staten van Noord-Holland het `Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek' vastgesteld. Daarin wordt een fusie van Bussum, Naarden, Muiden en Weesp geadviseerd. De overige regiogemeenten blijven zelfstandig en Blaricum, Eemnes en Laren zetten hun BEL-samenwerking voort. Naarden, Muiden en Weesp staan achter dit advies. Bussum niet.

Omdat over dit advies niet unaniem positief wordt gedacht, heeft de staatssecretaris het nog niet doorgestuurd naar de ministerraad. Zij heeft besloten een commissie van wijzen in te stellen die haar zal adviseren over het door haar te nemen besluit. De commissie is gevraagd hierbij uitgangspunten in het advies te hanteren zoals:
* het advies opstellen vanuit een integrale visie op de Gooi en Vechtstreek

* de regionale opgaven moeten de basis vormen voor een nadere analyse van de herindelingsvariant van de provinciale staten van Noord-Holland.

De staatsecretaris kan beslissen het advies van de commissie terzijde te leggen, maar het is ook mogelijk dat zij dit advies doorstuurt naar de ministerraad. In dat geval wordt een herindelingsregeling een een wetsvoorstel opgesteld en aan de Raad van State voorgelegd. Daarna zal het aan de Tweede Kamer worden voorgelegd en na akkoord aan de Eerste kamer.