Gemeente Lopik

Extra raadscommissievergadering

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 10 maart jl. heeft de commissie besloten om het agendapunt over het Cultureel Centrum Lopik in een aparte commissievergadering te behandelen. Wij nodigen u daarom uit voor een extra openbare commissievergadering op maandag 16 maart 2009 in de raadzaal van het gemeentehuis van Lopik. De vergadering begint om 20.00 uur.
Agenda en raadsvoorstel