Gemeente Veenendaal


Binnenveld 60-kilometer gebied : afsluiting Dragonderweg

De gemeente heeft eind 2008 twee besluiten genomen over verkeersmaatregelen aan de Dragonderweg en omgeving. Vanaf 16 maart starten de werkzaamheden voor afsluiting van de Dragonderweg. De gemeente wil hiermee de verkeersveiligheid verbeteren, het doorgaand verkeer door het Binnenveld verminderen en het fietsverkeer bevorderen.

De Dragonderweg wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer net ten zuiden van de Spitsbergenweg. Voor alle wegen in het Binnenveld wordt een snelheidsbeperking ingesteld van 60 km/uur. Dit was voorheen 80 km/uur. Hiermee sluit de gemeente Veenendaal aan bij de maximumsnelheid die de buurgemeenten Ede en Rhenen hanteren in het Binnenveld. Daarnaast geldt een vrachtwagenzoneverbod voor het hele Binnenveld met uitzondering van bestemmingsverkeer. Fietsers profiteren van de maatregelen doordat het rustiger wordt op de Dragonderweg en doordat er in het gebied minder hard mag worden gereden.

Â
Gevolgen voor het verkeer

Het zuidelijke deel van de Dragonderweg en de Rauweveldseweg is te bereiken via de Wageningselaan en de Rauweveldseweg. Het noordelijk deel van de Dragonderweg is nog te bereiken via de Buurtlaan-oost. Het Edese deel van het Binnenveld is vanuit Veenendaal te bereiken via de Rauweveldseweg en de Meentdijk (Ede). Deze laatste twee wegen blijven open voor auto- en landbouwverkeer.
Vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer, mag vanaf de Wageningselaan en de Buurtlaan-oost niet meer de Rauweveldseweg of Dragonderweg inrijden. Doorgaand auto- en vrachtverkeer verkeer richting Ede is mogelijk via de Rondweg-oost, de nieuwe afrit 23a en de A12/A30.