Jeugd&Gezin: Commissie Linschoten adviseert over financiering jeugdzorg

Persuitnodiging - n iet voor publicatie

donderdag 12 maart 2009, nummer 5

Commissie Linschoten adviseert over financiering jeugdzorg

De onafhankelijke Commissie Financiering Jeugdzorg (CFJ), onder voorzitterschap van Robin Linschoten, brengt advies uit over de financiering van de jeugdzorg vanaf 2010.

Dit advies wordt maandag 16 maart 2009 aangeboden aan minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin en het Interprovinciaal Overleg, de gezamenlijke opdrachtgevers van de commissie.

Robin Linschoten zal het advies toelichten. Vervolgens is er gelegenheid om aan de verschillende betrokkenen vragen te stellen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Maandag 16 maart om 10.00 uur

Ministerie van VWS, Parnassusplein 5 in Den Haag,

Muzenzaal 2


-0-0-0-

Noot aan redacties (

RVD Mediafeed