Vlaamse Overheid

Galmaarden

Werkzaamheden Ninoofsesteenweg (N255) in Galmaarden

Vlaamse overheid

donderdag 12 maart 2009

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant begint op 16 maart met de heraanleg van de Ninoofsesteenweg (N255) ter hoogte van het kruispunt met de Repingestraat en de Langestraat (N272). Van 150 meter voor het kruispunt (komende van Herne) tot 300 meter voorbij het kruispunt (rusthuis De Zwaluw) zal er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. Om de veiligheid van de weg te verbeteren, zal er ook een middenberm aangelegd worden. Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden, die volgens de huidige planning zal duren van 16 maart tot 17 april, zal de Ninoofsesteenweg afgesloten worden voor doorgaand verkeer tussen het kruispunt en De Zwaluw. Daarna zal het kruispunt een week lang afgesloten worden voor alle verkeer, van 20 tot 24 april. In de derde fase zullen tijdelijke verkeerslichten het verkeer op de Ninoofsesteenweg regelen. Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden afgelopen zijn in de loop van de maand juni van 2009.

Na de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zal het afvalwater van de woningen langs de Ninoofsesteenweg gescheiden afgevoerd kunnen worden. Een verhoogde middenberm zal een "poorteffect" creëren voor het verkeer dat de bebouwde kom van Vollezele binnenrijdt.

Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden zal het doorgaand verkeer omgeleid worden via Kester, Leerbeek en Ninove. In de tweede fase wordt het kruispunt afgesloten, en zal het verkeer omgeleid worden via de Scheibeekstraat en de Ekkelenbergstraat in Herne, de Steenweg Asse (N285) en de Ninoofsesteenweg (N28). Tijdens die werkzaamheden zullen ook de bussen van lijnen 161 en 502 omgeleid worden.

De opdrachtgever van de werkzaamheden is RIOBRA, de beheerder van de riolering voor de gemeente Galmaarden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer De Moor. De prijs van de werkzaamheden bedraagt 300.000 euro (incl. BTW).

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Anton De Coster, communicatieverantwoordelijke Tel: 02 257 23 00
Fax: 02 257 23 80
Email: wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be