Politie Hollands Midden

Leiden - Controle parkeren Leiden Noord

Leiden, 12-03-2009 o In Leiden-Noord wordt vanaf week 12 (de week van maandag 16 maart) in de wijken Noorderkwartier en Groenoord verder gegaan met de controle op fout parkeren. De politie heeft al vaker gecontroleerd na klachten van omwonenden, maar ziet de overlast weer toenemen. Ook de gemeente ontvangt hierover klachten.

De meeste overlast ontstaat doordat er op hoeken en op het trottoir geparkeerd wordt. Daardoor is er soms geen goede doorgang voor vrachtwagens van de gemeentereiniging. Ook de brandweer zou bij brand in een woning in één van deze wijken hinder kunnen ondervinden van het fout parkeren. Bovendien kunnen personen met rolstoelen en kinderwagens niet overal het trottoir gebruiken. Verder bemoeilijken vele bouwwerkzaamheden het parkeren in deze wijken. Om de bereikbaarheid voor hulpverleners, maar ook voor de gemeentereiniging te garanderen zal er gecontroleerd gaan worden.

De controles worden sinds januari uitgevoerd door politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren samen. De actie is onlangs geëvalueerd. Uitkomst is dat in de Kooi de parkeeroverlast is afgenomen en dat de controles dus effect hebben. Daarom wordt de controle in de Kooi voortgezet en wordt het gebied uitgebreid met het Noorderkwartier. Gestart wordt met waarschuwen vanaf de Kooilaan tot aan de Marnixstraat. Na verloop van een week zullen bekeuringen geschreven worden. Vervolgens wordt het controlegebied per week verder uitgebreid, waarbij altijd in de eerste week zal worden gewaarschuwd. Een boete bedraagt minimaal 60 euro.