Gemeente Alkmaar


Jong en oud in actie voor een schone stad in de Alkmaarse Opschoonweek

In plaats van de landelijke Opschoondag, organiseert de gemeente Alkmaar voor de derde keer de Alkmaarse Opschoonweek van 16 t/m 21 maart. Dit keer zetten maar liefst vijftien basisscholen en twee scholen uit het voortgezet onderwijs zich in om het zwerfvuil rondom de scholen aan te pakken. Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, buurtverenigingen en vele vrijwilligers steken hun handen deze week uit de mouwen om van Alkmaar een schone, groene stad te maken.

Wethouder Simon Binnendijk (Leefbaarheid): "Ik vind het geweldig dat zoveel mensen zich inzetten voor het milieu, in het bijzonder de jongeren. Maar het blijft natuurlijk niet bij deze ene week. Iedereen heeft baat bij een schone stad, het hele jaar door. Ik roep iedereen dan ook op om zijn steentje bij te dragen."

Startschot snoeproute

Wethouder Simon Binnendijk geeft op 16 maart om 10.00 uur het startschot bij basisschool De Vlieger in Alkmaar-Noord. De wethouder gaat de leerlingen van De Vlieger voor in de zogenaamde 'snoeproute' naar winkelcentrum De Mare. Langs deze route ligt vaak veel zwerfafval, zoals snoeppapiertjes, chipszakjes en blikjes. De leerlingen van De Vlieger zorgen ervoor dat de straat en bosjes er weer keurig uitzien.'s Middags nemen de leerlingen van 't Baeken het stokje over van De Vlieger. Brugklasleerlingen van het Stedelijk Dalton College begeleiden de leerlingen van de twee basisscholen. De 17 jonge begeleiders hebben in de klas aandacht besteed aan waar zij op moeten letten als je de verantwoording hebt over kinderen. Denk hierbij aan vooraf afspraken maken en veiligheidsaspecten.

Estafette

De Nicolaas Beetsschool, Driemaster, Bosboom Toussaint, Liereland, Gondelier en An Nasr lopen op dinsdag een schoonmaakroute in estafetteverband, samen met de wijkmeester. De estafette eindigt bij basisschool An Nasr. Hier voorzien de leerlingen van deze school hun patiotuin van kleurrijke plantjes. De derde dag komen groep 7 en 8 van de Zes Wielen en Prinsenhof uit Oudorp in actie. De klassen houden onderling een estafette, met in totaal 180 leerlingen. Ook staat een bezoek aan de Hoornse Vaart op het programma, om de waterkwaliteit te peilen. Dit vindt plaats onder begeleiding van Hoogheemraadschap. Donderdags gaan de leerlingen van de Kennemerpoort (Hofdijkstraat en Lindenlaan), Belloschool, Fontein, Kardinaal de Jongschool aan de slag met diverse opschoonacties.

Boomfeestdag

Ook de Boomfeestdag valt in het programma van de Alkmaarse opschoonweek. Op woensdag 18 maart planten leerlingen van het Jan Arentszcollege een boom tegenover de nieuwbouw van hun school aan de Breeuwerstraat.

Buurtvereniging 'De Buurtjes' uit De Horn sluit de Alkmaarse Opschoonweek af met het beplanten van plantenbakken, samen met vrijwilligers uit de wijk. Ook zij lopen gezamenlijk een opschoonroute door de wijk.

____________________________________________________________________________________________