Gemeente Almere

Reconstructie kruising Waterlandseweg - Kemphaanweg

12-03-2009

Reconstructie kruising Waterlandseweg - Meentweg - Kemphaanweg De werkzaamheden ter voorbereiding van de reconstructie kruising Waterlandseweg - Meentweg - Kemphaanweg starten op maandag 16 maart. De kruising wordt nieuw ingericht en de werkzaamheden hiervoor duren tot en met november 2009.

Werkzaamheden
Als eerste starten op 16 maart kapwerkzaamheden van bomen tussen de Waterlandseweg en de Kemphaanweg richting de bushalte. Deze bomen maken plaats voor de nieuw aan te leggen rijbaan. Hierna wordt eerst een voorbelasting (een berg zand) langs de bestaande rijbanen aangebracht. Dit is nodig om de bestaande `slappe' ondergrond in elkaar te drukken, zodat uiteindelijk de draagkracht groot genoeg is om een nieuwe rijbaan aan te kunnen leggen. Later dit jaar worden nieuwe lindebomen en eiken aangeplant. Wanneer de asfalteringswerkzaamheden starten berichten wij u hierover in deze krant.

Nieuwe inrichting kruising
Waar de huidige kruising Waterlandseweg - Meentweg - Kemphaanweg is worden de rijbanen verdubbeld. Tevens wordt de directe omgeving van de kruising volledig onder handen genomen en opnieuw ingericht. Ten westen van de huidige rijbaan en ten oosten van de nieuwe aan te leggen rijbaan worden grote waterpartijen aangelegd. Alle bestaande bomen worden gerooid langs dit deel van de weg en er wordt een nieuw bomenplan uitgevoerd. Ook op diverse plekken op het stadslandgoed Kemphaan worden aanpassingen gedaan.
De verdubbeling betreft het deel van de Waterlandseweg dat ligt tussen de fietstunnel Stevenspad tot ongeveer ter hoogte van de poortingang van Braambergen. Ten oosten van de huidige rijbaan (van bovengenoemde deel) komt een compleet nieuwe rijbaan voor verkeer richting Almere. De huidige rijbaan wordt dan de rijbaan voor het verkeer richting Stichtse Brug. De nieuwe kruising krijgt op beide hoofdrijbanen twee voorsorteerstroken voor rechtdoor, een voor linksaf en een voor rechtsaf. Voor zowel de Meentweg als de Kemphaanweg verandert de indeling niet. De Meentweg wordt tot aan de brug verbreed. De nieuwe rijbaan richting Almere sluit aan op de bestaande situatie ter hoogte van de huidige bushalte. Deze halte moet hierdoor verplaatst worden naar de andere zijde van de fietstunnel.

Samenwerking
De verdubbeling van de rijbanen wordt uitgevoerd in opdracht van Provincie Flevoland. De overige aanpassingen/wijzigingen worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Almere en Staatsbosbeheer.