Openbaar Ministerie


* >megazaak tegen internationale mensenhandelorganisatie

megazaak tegen internationale mensenhandelorganisatie

12 maart 2009

In de rechtbank van Zwolle start maandag 16 maart een grote rechtszaak tegen een internationale mensenhandelorganisatie. Er staan 11 verdachten terecht. Zij ronselden vermoedelijk op grote schaal meisjes in Nigeria en smokkelden ze naar Europa. De meisjes werden in Italië, Spanje en Frankrijk te werk gesteld in de prostitutie. Nederland werd daarbij gebruikt als doorvoerland.

In 2005 en 2006 verdween in Nederland een aantal meisjes uit de opvang voor minderjarige asielzoekers. Het vermoeden bestond dat de meisjes elders in Europa in de prostitutie moesten werken en daarom startte onder leiding van het Landelijk Parket een onderzoek. Dat richtte zich op criminele organisaties in Nederland, Nigeria, Italie, Spanje, Frankrijk, Engeland en Belgie.

Voodoo

De verdachten gaven hun slachtoffers in Nigeria valse reisdocumenten, vliegtickets en instructies voor het aanvragen van asiel. Ze gebruikten onder andere voodoo om invloed uit te oefenen op de meisjes. Ze moesten bloed, nagels of een stukje kleding inleveren en een belofte afleggen aan een voodoo priester. Ze beloofden de (gefingeerde) schuld af te lossen, die zij aangingen door naar Europa te reizen.

Dominee om voodoo te doorbreken

In Nederland kwamen de meisjes terecht in de opvang voor minderjarige asielzoekers. Die opvang was open dus het was voor de verdachten redelijk makkelijk om de meisjes daar in hun greep te houden. Van 2006 tot eind 2007 verdwenen zo'n 140 meisjes uit de asielcentra. In een aantal gevallen konden de meisjes worden tegengehouden door toedoen van het rechercheteam. Wanneer de meisjes eenmaal in de prostitutie werkten stonden ze onder permanent toezicht van een `madam'. In Nederland is een Nigeriaanse dominee ingezet om te proberen de angst van de meisjes voor de voodoo te doorbreken. Een aantal slachtoffers heeft aangifte gedaan.

Hele keten van mensenhandel aangepakt

Voor het eerst is in een onderzoek de hele keten van de mensenhandel met Nigeria aangepakt: Er is onderzoek gedaan in Nigeria, waar de meisjes zijn geronseld, en er is onderzoek gedaan in Italie, waar de meisjes uiteindelijk in de prostitutie moesten werken. Het onderzoek is gedaan door de dienst Nationale Recherche van het KLPD, de Koninklijke Marechaussee, de regiopolitiekorpsen van Friesland, Drenthe en Groningen en werd ondersteund door het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Daarnaast is er intensief samengewerkt met politiediensten in Italie, Spanje, Frankrijk, België, Engeland, Ierland, de Verenigde Staten en Nigeria.

Sinds de arrestatie van de verdachten in oktober 2007 zijn er bijna geen meisjes meer uit de centra voor minderjarige asielzoekers verdwenen. De rechtszaak gaat zeker vier weken duren.