Vereniging Milieudefensie

Persbericht

Provincie beslist over megastallen Burgerinitiatief 16 maart op agenda Provinciale Staten Noord-Holland

Amsterdam/Heiloo, 13 maart 2009 - Aankomende maandag beslissen de Provinciale Staten over het burgerinitiatief 'Stop Veefabrieken Noord-Holland'. Milieudefensie en de Dierenbescherming hebben het burgerinitiatief, een novum voor de provincie, ingediend met steun van ruim 25.000 inwoners. Op 2 maart jl. heeft de provinciale commissievergadering gesproken over het burgerinitiatief. Milieudefensie en de Dierenbescherming en enkele omwonenden hebben gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Ook Yvonne Kroonenberg schrijfster van het boek 'Alleen de knor wordt niet gebruikt', een biografie van het varken in de bio-industrie, heeft als inspreekster gepleit voor een verbod op vestiging van megastallen in de provincie.

Gedeputeerde Staten heeft de Provinciale Staten geadviseerd om het besluit over megastallen uit te stellen tot de behandeling van de structuurvisie eind 2009. Maar verschillende politieke fracties gaven in de bespreking op 2 maart aan, dat zij juist op 16 maart zich over de kwestie willen buigen. Een meerderheid van de politieke partijen wil dat er maandag een besluit wordt genomen dat 'richtinggevend' zal zijn voor de vaststelling van de structuurvisie in november. Ook zeiden verschillende partijen tijdens de politieke discussie van 2 maart, dat zij voorstander zijn om vast te houden aan de eerder gemaakte keuze van de Provinciale Staten voor 'een verbod van nieuwvestiging van volwaardige intensieve veehouderijen'** en om de biologische landbouw in de provincie juist te stimuleren. Volgens de Dierenbescherming en Milieudefensie moet dit betekenen dat er voor grootschalige bio-industrie geen plaats is in Noord-Holland.

Op 16 maart krijgen Milieudefensie en de Dierenbescherming de gelegenheid om een toelichting te geven op het ingediende burgerinitiatief. De organisaties zullen ook beschikbaar zijn om vragen van de Statenleden te beantwoorden.

Wat: Statenvergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland over Burgerinitiatief 'Stop Veefabrieken' Wanneer: Maandag 16 maart, 14:00 uur, aanvang agendapunt 9, 'Statenvoordracht advies Burgerinitiatief 'Stop veefabrieken in Noord-Hollland'. Aanvang Statenvergadering 13:00 uur. Waar: Provinciehuis Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem


** Provinciale Ruimtelijke Verordening 2009, artikel 17.