Gemeente Echt-Susteren


Verkeersspreekuur maart 2009

Â
Het maandelijkse verkeersÂspreekuur in de gemeente Echt-Susteren wordt in maart gehouÂden op maandag 16 maart 2009. Het verkeersspreekuur vindt zoals gebruikelijk plaats tussen 17.00 en 19.00 uur.

Â

Het wordt op prijs gesteld als u zich vooraf telefonisch aanmeldt voor dit spreekuur. Voor het maken van deze afspraak kunt u zich wenden tot mw. K. van Venrooij van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Heffingen (gemeentehuis Echt-Susteren), tel. 0475 - 478478.

Uiteraard blijft het altijd mogelijk om zonder afspraak naar het verkeersspreekuur te komen.