Gemeente Soest

.

Start werkzaamheden rotonde Koningsweg - Nieuwegracht Soest

13 maart

Vanaf maandag 16 maart start aannemer Hendrikse uit Soest met het ombouwen van de aansluiting Nieuwegracht op de Koningsweg tot een rotonde.

Met deze werkzaamheden wordt de verkeersveiligheid verbeterd en levert de gemeente Soest bovendien een bijdrage aan het behoud van werkgelegenheid in deze regio.

In de afgelopen weken is al gestart met de voorbereidende werkzaamheden, namelijk de noodzakelijke omleggingen van kabels en leidingen en het verwijderen van de bomen die voor de realisatie van de rotonde moeten wijken.

Maandag 6 maart begint de aannemer met de aanleg van het noordelijk deel van de Koningsweg, aan de kant van Smurfit Kappa. Om dit deel af te kunnen maken wordt het gedeelte van de Koningsweg tussen de Beckeringstraat en de Dorresteinweg in het weekend van 21 en 22 maart afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Beckeringstraat en de Laanstraat. Deze afsluiting duurt van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur.

U kunt dit bestand openen met de Acrobat Reader Omleidingsroute

Van de werkzaamheden die dan nog moeten worden uitgevoerd om het noordelijk gedeelte van de rotonde te realiseren, zal het doorgaande verkeer op de Koningsweg geen hinder ondervinden.

Als vervolg hierop moet de Koningsweg nog twee maal tijdelijk worden afgesloten. Dit is nodig om de onderdelen van de rotonde op elkaar aan te sluiten. Ook wordt dan een laatste laag asfalt op het gehele wegdek aangebracht. Hierdoor ontstaat er een zeer goed aansluitende asfaltlaag, waarmee de kwaliteit van de weg en het comfort voor de weggebruiker verbetert.

Wanneer deze afsluitingen plaats vinden is nog niet bekend. In de loop van mei zullen de werkzaamheden worden afgerond.