ABVAKABO FNV

Pepperspray of cursus?

Ruim vijfhonderd werknemers uit de publieke sector vulden de online enquête van ABVAKABO FNV al in. De bond maakt zich, naast goede arbeidsvoorwaarden, ook sterk voor goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkplek. Daarom is ABVAKABO FNV de campagne `Ik meld agressie & geweld' gestart. De bond roept werknemers uit de publieke sector op om van zich te laten horen, zodat er een duidelijk signaal naar werkgevers en politiek kan worden afgegeven.
a&g Doel van de enquête is uiteindelijk om inzicht te krijgen in de omvang van de problemen met agressie en geweld op de werkvloer, maar ook om ervaringen, tips en ideeën uit te wisselen. Wie weet immers beter hoe het erop de werkvloer aan toegaat dan de mensen die er werken? Zo schrijven veel van de respondenten dat er weinig begrip en emotionele ondersteuning is van werkgevers en leidinggevenden.

Ook de `oplossingen' van de geënquêteerden lopen nogal uiteen. Een enkeling ziet pepperspray als dé oplossing tegen agressie en geweld. Anderen zien meer in een cursus `omgaan met agressie en geweld', terwijl weer anderen denken dat met meer personeel de boel niet zo snel uit de hand loopt.

Ongeacht wat je de beste oplossing vindt, jouw mening is waardevol. De vakbond kan met de uitkomsten straks concrete stappen zetten en een veiligere werkomgeving eisen van werkgevers en politici. Want agressie en geweld is nooit normaal! Vul daarom de enquête in. ABVAKABO FNV is vooral ook geïnteresseerd in reacties van medewerkers in het onderwijs.

Wie de enquête niet kan invullen, kan op woensdag 18 maart ook bellen naar 079 353 61 40. Medewerkers uit de publieke sector kunnen van 9.00 tot 21.00 uur aan de telefoon hun ervaringen delen en mogelijke oplossingen aandragen.

Daarnaast staan medewerkers op maandag 6 april om 12.00 uur letterlijk stil bij agressie en geweld. Wil je ook meedoen? Kijk op www.ikmeldagressie.nl.