Giving Back ondersteunt talentvolle studenten met studie en baan

16/03/2009 10:08

Huijskens & Istha

Giving Back ondersteunt talentvolle studenten met studie en baan

Samenwerking met bedrijfsleven helpt allochtoon talent over de drempel

Amsterdam, 16 maart 2009 - Stichting Giving Back lanceert een nieuw programma waarbinnen talentvolle, veelal allochtone, studenten vijf jaar lang zullen worden begeleid met hun studie en het vinden van een baan met toekomst. De afgelopen jaren hielp Giving Back al honderden getalenteerde scholieren op weg die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben op een succesvolle carrière in het Nederlandse bedrijfsleven.


- Na het doorlopen van het Giving Back programma voor scholieren kunnen de havo/vwo scholieren instromen in het studentenprogramma


- Giving Back studenten krijgen een eigen studentenvereniging en organiseren zelf activiteiten, geholpen en gefinancierd door Giving Back, dankzij partners uit het bedrijfsleven


- Vier prominente partners uit het bedrijfsleven committeren zich aan het programma en dragen bij aan het vinden van zinvolle, betaalde bijbanen en leveren mentoren die de studenten begeleiden tijdens de gehele studie

Marcel van der Kooij, directeur Giving Back: "Veel talentvolle, allochtone jongeren stranden in de eerste fase van hun studietijd en hebben moeite met het vinden van een stage of een adequate bijbaan. Met hulp van onze partners NUON, TNT, PWC en Allen & Overy bieden wij de studenten een solide kader dat ze niet alleen helpt met hun studie, maar ook met het vinden van een zinvolle bijbaan en uiteindelijk een vaste baan op hoog niveau."

Peter Bakker, CEO van TNT: "Wij weten dat veel allochtone studenten moeite hebben om de weg te vinden naar het bedrijfsleven. Wij willen deze talentvolle studenten een netwerk aanbieden dat ze helpt de studie door te komen en dat de entree in het bedrijfsleven vergemakkelijkt. De reacties binnen TNT waren onverdeeld enthousiast over deze praktische oplossing om studenten gericht te helpen."

Over Giving Back

Giving Back is een landelijk opererende, particuliere stichting die zich richt op ambitieuze, goed presterende, veelal allochtone scholieren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar die in de vierde klas HAVO of vijfde klas VWO zitten. Giving Back werkt met geselecteerde scholen in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De uitvoering van het programma wordt gerealiseerd door maatschappelijk succesvolle vrijwilligers die hun ervaringen graag willen delen en de geselecteerde scholieren dezelfde kansen gunnen als zij zelf hebben gehad om succesvol te zijn; kortom iets willen teruggeven aan de maatschappij.

Vanaf september 2009 zal de eerste lichting studenten beginnen aan het nieuwe Giving Back studentenprogramma waarin ze de komende vijf jaar van hun studie worden begeleid. De begeleiding zal worden verzorgd door medewerkers van NUON, TNT, PWC en Allen & Overy. In de eerste drie jaar worden zij begeleid door een 'young professional', daarna door een senior manager die de student ook helpt met de beroepskeuze. Studenten krijgen tijdens hun studietijd de kans om ieder jaar bij een ander bedrijf stage te lopen.