Gemeente Sneek


Eerste kievitsei in Sneek

Hermann Hofstra vindt eerst kievitsei Sneek

De heer Hermann Hofstra (65) uit de Schierstins in Sneek, vond donderdagmiddag het eerste kievitsei van de gemeente Sneek. Hij vond het om 16.10 uur in het maïsland tusssen Offingawier en Oudvaart.

Burgemeester drs. Arno Brok neemt het ei vrijdagmiddag om 14.00 in ontvangst op het stadhuis van Sneek. De lotterproef zal uitwijzen dat het om een vers ei gaat, zodat de heer Hofstra met een oorkonde en een tientje naar huis kan terugkeren.