Huizinga benadrukt het belang van klimaatadaptatie op het Wereld Water Forum in Istanbul

Het is nu tijd om op internationaal niveau in te zetten op klimaatadaptatie en een strategie te bepalen om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Zo kunnen we op de lange termijn veel nadelige gevolgen van zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte en heviger regenval voorkomen. Bovendien kunnen met een lange termijn strategie ook de kansen die water biedt beter benut worden. Dit benadrukt staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat op het vijfde World Water Forum in Istanbul.

Deze driejaarlijkse internationale conferentie vindt plaats van 15 - 22 maart en wordt bezoocht door honderden bestuurders en zo'n 20.000 waterprofessionals. De staatssecretaris neemt deel aan verschillende debatten en discussies waar wordt gesproken over de vraag hoe water en adaptatie nààst de aanpak van de oorzaken van klimaatverandering ook een belangrijke plaats kan krijgen in het internationale klimaatdebat, bijvoorbeeld op de klimaattop die in december 2009 in Kopenhagen plaatsvindt.

Het Wereld Water Forum is in 1997 opgericht door de World Water Council en is gericht op mondiale samenwerking op het gebied van watergerelateerde vraagstukken. De Nederlandse watersector is op conferentie ruim vertegenwoordigd. Zo'n 200 Nederlandse bestuurders en bedrijven nemen deel aan de debatten en discussies. De watersector heeft zich verenigd in het Netherlands Water Partnership, het NWP. Ook Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje bezoekt het World Water Forum waar hij de opening van de conferentie en verschillende sessies bezoekt.

Programma staatssecretaris Huizinga:
Woensdag 18 maart: aankomst in Istanbul
Donderdag 19 maart: Paneldiscussie over Risk Management in het geval van grote rampen zoals overstromingen. Het panel zal bestaan uit vier bewindspersonen onder wie staatssecretaris Huizinga en de Chinese minister van Water Resources, dhr Chen Lei. Daarnaast woont de staatssecretaris een discussie bij over de rol en het belang van de 'good governance' en wetenschap in laaggelegen Delta's. Vrijdag 20 maart: Opening Ministeriële Conferentie World Water Forum. Openingsspeech bij ministeriële paneldisussie over water en klimaatadaptatie. Zaterdag 21 maart: Ministeriële paneldiscussie over het agenderen van water en klimaatadaptatie op de internationale agenda en de VN-top in Kopenhagen. Aan de discussie nemen o.a de VS, Frankrijk, Tjechië, Denemarken en Nederland deel Ministeriële paneldiscussie over het recht op water en sanitatie en de follow-up van het International Year of Sanitation. Aan de discussie nemen o.a Singapore, Bangladesh, Zwitserland en Nederland deel. Vertrek naar NL.

Noot voor redacties (