Gemeente Boskoop


PERSINFO

Nummer : 816

Datum : 9 maart 2009
Onderwerp : Verdere professionalisering communicatie belangrijke doelstelling

Boskoop bouwt op de mening van haar inwoners
Verdere professionalisering communicatie belangrijke doelstelling

De gemeente Boskoop zet zich de komende jaren in voor verdere professionalisering van de communicatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Uit gesprekken en een enquête onder inwoners blijkt dat Boskopers vooral willen weten waar zij aan toe zijn. De nieuwe aanpak biedt die helderheid. De gemeente wil bovendien Boskopers in een vroeg stadium bij plannen en projecten betrekken. Boskoop kiest voor een participatiemodel en 'bouwt' daarmee op de mening van haar inwoners.

Verbetering in gang gezet
In 2004 zette de gemeente al een aantal ingrijpende verbeteringen van de communicatie in gang. Boskoop zette in op een nieuwe vergaderstructuur, digitale dienstverlening en communicatie met burgers over plannen en projecten via de gemeentekrant Bijzonder Boskoop en communicatieavonden. Nu, vier jaar later, erkent iedereen dat er flinke stappen zijn gezet. Dat blijkt uit gesprekken met inwoners en een enquête die in 2008 zijn gehouden. Het communicatiebewustzijn is gegroeid, inwoners zijn bekend met de gemeentelijke plannen en projecten en uit het aantal georganiseerde informatieavonden (81 in vier jaar) blijkt hoe voortvarend de nieuwe koers is ingezet.

Participatie van inwoners krijgt extra aandacht
Toch is er ruimte voor verdere verbetering. Of het nu gaat om een nieuwe wijk of om wegen, Boskopers hebben in de gesprekken en enquête aangegeven vroegtijdig en volledig geïnformeerd te willen worden. Ook hebben zij behoefte aan meer helderheid en willen zij het gevoel hebben écht mee te mogen praten. Boskoop kiest er daarom voor om niet alleen door te gaan op de ingeslagen weg, maar ook nog een extra impuls te geven aan de participatie van inwoners, in het bijzonder bij plannen en projecten.

Op welke wijze wordt participatie bevorderd?
Op 12 maart worden het nieuwe Communicatiebeleidsplan en het Strategisch Communicatiekader Locatieontwikkeling behandeld in de Ronde Tafel. Beide plannen zijn erop gericht om meer structuur en creativiteit te brengen in de participatie van inwoners. De 'co-design aanpak' voor het project Centrum-Zuid en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken via www.BoskoopActief.nl zijn succesvolle voorbeelden van nieuwe, creatievere vormen van communicatie die navolging verdienen. De gemeente gaat daarnaast gebruik maken van een voor Boskoop ontwikkeld sterrensysteem. Vergelijkbaar met het sterrensysteem voor hotels, loopt het participatieniveau op van * informeren, ** raadplegen, *** samenspraak tot **** interactief. Het voordeel van dit systeem is dat het duidelijkheid schept richting inwoners, stakeholders en commerciële partijen. Voor alle partijen is ruim van te voren bekend wat de mate van participatie is. Inwoners weten daardoor precies waar zij aan toe zijn en tot op welke hoogte zij invloed hebben. Dat zorgt ervoor dat er geen verkeerde verwachtingen gewekt worden en dat geeft vertrouwen voor alle betrokkenen.

Wat gaat er verder veranderen?
Een verdere professionalisering van de gemeentelijke communicatie is een belangrijke doelstelling voor de komende jaren. Als de raad op 26 maart instemt met beide plannen, wordt ook de gemeentelijke correspondentie onder de loep genomen. De brieven zullen hierdoor gerichter en begrijpelijker worden. Bovendien wordt dan een volledig nieuwe website gebouwd, die het voor Boskopers onder andere mogelijk maakt om producten en diensten via de website te regelen. Zij hoeven dan bijvoorbeeld niet meer voor vergunningen, paspoorten, rijbewijzen en uittreksels naar het gemeentehuis.


----------------------------------------------------------- Einde Persbericht -------------------------------------- Voor vragen kunt u terecht bij de medewerkers van Communicatie, tel. 219558 of 219553.