Gemeente Putten

Jongereninformatie in het Centrum voor Jeugd en Gezin

De gemeente Putten gaat JIMMY inzetten als middel voor jongereninformatie. JIMMY is de werknaam van J.I.M., dat staat voor Jongeren Informatie Medewerker, een nieuwe vorm van jongereninformatie.
JIMMY is een aanvulling op de JIP's (Jongeren Informatie Punt) die de meeste gemeenten al kennen. Door de digitalisering is informatie echter makkelijker te vinden en worden de JIP's minder bezocht. Omdat er wel behoefte blijft bestaan aan zogenaamde face to face informatie, is JIMMY in het leven geroepen.

JOIN
Sinds 2004 werkt Putten met de buurgemeenten Ermelo en Harderwijk samen in het regioteam Jongereninformatie en -advies (JOIN). Het regioteam bestond uit medewerkers van de gemeenten en vertegenwoordigers van de GGD, Tactus Verslavingszorg, Iriszorg, ROC Landstede, de Bibliotheek Noordwest Veluwe en de welzijnsorganisaties Pinel (Ermelo), Jeugd-Punt (Putten), en Welzijn op Maat (Harderwijk). Het doel was het implementeren van de functie jongereninformatie lokaal en in de regio.

Het project is in 2008 afgelopen en de functie jongereninformatie gaat nu over naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Immers, het CJG moet een herkenbare en laagÂdrempelige plek worden waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met al hun vragen over opgroeien en opvoeden.
De functie van jongereninformatie is daarbij duidelijk breder dan de zorg- en opvoedingsÂvragen waaraan de meeste mensen bij een CJG denken. Toch zal jongereninformatie in de toekomst niet altijd meer gebonden zijn aan een locatie. De functie jongereninformatie zal op verschillende wijzen vormgegeven worden. Dit kan op de traditionele wijze binnen een Jongeren Informatie Punt, maar ook via het internet. De gemeente Putten is bezig met het ontwikkelen van een website voor het CJG met een speciale portal voor jongeren. De basis blijft bestaan uit een 'face to face' contact.

Op dit moment wordt de functie jongereninformatie door diverse functionarissen binnen verschillende disciplines uitgevoerd. In het nieuwe plan kan nog steeds iedereen JIMMY worden. Wel moet men aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het bezitten van bepaalde competenties, het volgen van een speciale cursus en deel uitmaken van de regionale Club JIMMY. De gemeenten hebben afgesproken dat in elke gemeente minimaal iemand van het jongerenwerk en van het lokaal voortgezet onderwijs opgeleid wordt tot JIMMY. Want ook in de tegenwoordige tijd blijven Putten, Ermelo en Harderwijk hierin samenwerken.

Club JIMMY
De JIMMY's van de drie gemeenten vormen samen met vertegenwoordigers van Tactus, ROC Landstede, GGD, Bibliotheken Noordwest Veluwe en het jongerenwerk de Club JIMMY. Onder regie van de gemeenten (het CJG) worden netwerkbijeenkomsten gehouden waar afstemming en samenwerking, maar ook deskundigheidsbevordering aan de orde komen. De JIMMY's richten zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Medio mei 2009 zullen de JIMMY's van start gaan. De komende weken start de gemeente met de werving.

---