Gemeente Sneek


school noorderhoek

Intentieverklaring Brede School Noorderhoek

Op maandag 16 maart wordt de intentieverklaring Brede School Noorderhoek ondertekend. Door het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaren de gemeente Sneek, de besturen van basisscholen Driemaster Noord en de Johannes Postschool, wijkvereniging Noorderhoek en Timpaan Peuterspeelzalen mee te werken aan de totstandkoming van een Brede School in de Noorderhoek.

De intentieverklaring wordt ondertekend door wethouder Andries Ekhart van de gemeente Sneek, de besturen van basisscholen Driemaster Noord en de Johannes Postschool, wijkvereniging Noorderhoek en Timpaan Peuterspeelzalen. Het is mogelijk dat andere organisaties in een later stadium de intentieverklaring eveneens ondertekenen.

Een Brede School staat voor intensieve samenwerking tussen scholen en andere organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een wijk. Door samen te werken willen de deelnemende partijen de ontwikkelingskansen van kinderen in de Noorderhoek vergroten en een voorzieningenniveau realiseren dat past bij de behoeften en wensen van kinderen, ouders en scholen in de Noorderhoek. Het motto van de Brede School in de Noorderhoek sluit hierbij aan: `Samen opgroeien, samen opvoeden'.