Ministerie van Economische Zaken

Automatiseerder met maatschappelijk hart

16 maart 2009 | nieuwsbericht | Kredietcrisis | Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen

Wanneer je jaarlijks tienduizenden euro's wilt doneren aan een goed
doel, moet je commercieel denken, vindt Jurriën Relker. Daarom opende
hij een computerwinkel. Een deel van de winst gaat naar weeskinderen
in Afrika. Dankzij de financiële garantie van het ministerie van
Economische Zaken kan Relker maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ministerie van Economische Zaken staat borg voor leningen aan ondernemers

Jurriën Relker legt de lat graag hoog. Jaarlijks wil hij 25.000 euro
inzamelen voor wees-kinderen in Oeganda. Zijn idee: een computerwinkel
beginnen, met alleen de allerbeste en -mooiste computers en een
vergaand netwerkbeheer. Een deel van de inkomsten zou hij dan apart
leggen voor de weeskinderen.

Foto: Ondernemer Jurriën Relker Omdat hij tegelijkertijd dichter bij
huis ook iets voor de medemens wilde betekenen, zou hij in zijn winkel
werk bieden aan mensen die weinig kansen op de arbeidsmarkt hebben.
'Ik vind het zo zonde wanneer iemand wel een opleiding heeft, maar
geen kans maakt op een baan, omdat hij bijvoorbeeld ADHD heeft.' Echt
moeilijk zou zo'n computerwinkel niet zijn, verwachtte Relker. Hij
vond al snel een geschikte locatie in Den Haag. 'Een toplocatie voor
een design computerwinkel', aldus Relker.

Borgstellingsregeling biedt uitkomst

Maar de toplocatie betekende ook een hoge overnamesom; 250.000 euro.
Een deel kon Relker zelf inleggen, maar er was ook een lening nodig.
Na een aanvankelijk positieve reactie liep het bij verschillende
banken steeds vast. 'Leningen voor starters gaan meestal tot een ton,
ik had meteen bijna twee ton nodig', redeneert Relker.

Het tij keerde toen hij vorige zomer met de bank over de
borgstellingsregeling sprak. De bank geloofde wel in zijn
maatschappelijk betrokken bedrijfsvoering, maar zoekt ook ze-kerheid
en die ontbreekt vaak bij starters. De borgstellingsregeling van het
ministerie van Economische Zaken biedt dan vaak uitkomst. De bank
diende een aanvraag in voor een BB-MKB-regeling (Besluit Borgstelling
MKB Kredieten) en binnen anderhalve week was het rond. Dat was
augustus 2008. Inmiddels heeft Relker zijn eerste weeshuis
gefinancierd en ook heeft hij een jongen met ADHD onder zijn hoede
genomen.

Wat is BBMKB?

De BBMKB-regeling (Besluit Borgstelling MKB Kredieten) is een
initiatief van het ministerie van Economische Zaken en wordt
uitgevoerd door SenterNovem. De regeling biedt financiële
ondersteuning aan MKB-ondernemers bij het realiseren van hun ambities.
De BBMKB-regeling komt in beeld als een ondernemer een lening nodig
heeft die niet kan worden ver-strekt door een bank, omdat er
onvoldoende zekerheden (zoals gebouwen of machines) tegenover staan.
De bank kan dan besluiten een borgstellingskrediet aan te vragen. De
borgstellingsregeling is eind 2008 verruimd en daardoor bestemd voor
ondernemingen tot maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50
miljoen euro.

Meer informatie

* www.senternovem.nl/bbmkb