ChristenUnie


Stop gevaarlijk slopen schepen door kinderen

Stop gevaarlijk slopen schepen door kinderen

maandag 16 maart 2009 10:46 "Op verschillende Aziatische stranden worden enorme afgedankte zeeschepen zeer mens- en milieuonvriendelijk gesloopt. Ook Nederlandse sloopschepen liggen klaar op de stranden om door kinderhanden te worden ontmanteld." Een onacceptabele situatie aldus Europarlementariër Hans Blokland (ChristenUnie-SGP). "Vaak worden bij de sloop kinderen ingezet omdat zij gemakkelijk in kleinere scheepsruimtes kunnen komen. "

De kinderen verwijderen de giftige stoffen vaak zonder enige bescherming. "Om de vele slachtoffers bekommert zich niemand. De gevaarlijke stoffen komen vervolgens in het milieu terecht met desastreuze gevolgen voor visserij en toerisme."

Verdrag
De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) wil in mei in Hongkong een verdrag sluiten voor een veilige en milieuhygiënisch verantwoorde recycling van schepen. Het Europees Parlement wil druk zetten op de onderhandelingen over de voorwaarden van dit verdrag. Blokland is bezorgd dat dit verdrag niet ver genoeg gaat. "Het slopen van Europese schepen in Azië loont de moeite omdat de hoge staalprijzen, lage lonen, slechte veiligheidsvoorschriften en het ontbreken van milieumaatregelen financieel aantrekkelijk zijn voor Europese scheepseigenaren die hun schepen afdanken."

Verbod
Blokland bepleit al jaren een mondiale oplossing zonder daarbij de problemen alleen op armere landen af te wentelen. Hij ziet een rol voor de Europese commissie in het zoeken van oplossingen. De Europarlementariër pleit voor ten minste vijf concrete acties vanuit Europa. "Het moet duidelijk zijn dat afgedankte schepen met gevaarlijke stoffen erin, als gevaarlijk afval aangemerkt moeten worden en zodoende onder het verdrag van Basel dienen te vallen. Verder discussiëren over de definities voor het verdrag is niet in het belang van milieubescherming." Daarnaast bepleit hij een verbod op het willekeurig stranden van schepen voor ontmanteling. Daarbij meent Blokland dat het nodig is om zo snel mogelijk maatregelen te treffen, omdat het verbod op het in de vaart houden van enkelwandige tankers zal leiden tot een extra groot aanbod van te slopen schepen. Daarom is het nodig in te zetten op een goede certificering van legale sloopwerven. "Verder dient er een verplicht fonds te komen in het kader van de verantwoordelijkheid van scheepsproducenten."

Blokland pleit voor een duidelijke en krachtige Europese inbreng op de IMO-conferentie in mei. Zodat de uitvoering geen vertraging oploopt en de gevaarlijke en milieuonvriendelijke sloop van oude schepen zo snel mogelijk kan worden stopgezet. Dit is met name noodzakelijk vanwege de uitfasering van enkelwandige tankers in 2010.