Gemeente Papendrecht

5 maart 2009

Oeverpaaltjes in Papendrecht
Eind 2005 stelden inwoners van Papendrecht vragen over gezondheidsaspecten en over milieubelasting van oeverbeschoeiing. De gecreosoteerde palen (beter bekend als perkoenpaaltjes) werden tot dat moment in de grond gedrukt wanneer nieuwe beschoeiing werd geplaatst. Vanaf januari 2006 wordt oude beschoeiing verwijderd en afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf met de vereiste vergunning.

De gemeente is echter nog eigenaar van ruim 7 kilometer in de grond gedrukte palen. Het ministerie van VROM liet onlangs weten dat het gezondheidsrisico hiervan nihil is en dat mogelijke milieuschade zeer beperkt is. De palen hoeven dan ook niet uitgegraven te worden. Wel verwijdert de gemeente op advies van het ministerie de palen op gespecialiseerde wijze als ter plaatse werkzaamheden worden uitgevoerd. De gemeente probeert bij dergelijke werkzaamheden overlast zoveel mogelijk te beperken, eventuele ontstane schade wordt hersteld door de gemeente.

Momenteel worden de percelen met gedrukte palen in beeld gebracht. De bewoners van deze percelen worden persoonlijk met een brief op de hoogte gesteld.

Senioren in beweging: `Sportief wandelen'
Stichting Welzijn ouderen Papendrecht start met de gemeente Papendrecht woensdag 1 april om 11.00 uur (tot 12.00 uur) met de eerste les van de zesweekse cursus 'Sportief wandelen', de ideale buitenactiviteit voor iedereen die aan zijn/haar fitheid wil werken. De trainingen zijn gezellig en vormen een extra stimulans om u op weg te helpen naar een betere conditie. Een gediplomeerde docente zorgt voor begeleiding en verantwoorde trainingsopbouw met gevarieerde trainingen van ongeveer een uur. De trainingen bestaan uit een warming-up om de spieren los te maken, een stuk stevig doorwandelen, oefeningen met tempowisselingen en tot slot even uitlopen en goed rekken. Tijdens de trainingen kan gebruik worden gemaakt van het YALP sporttoestel (oefentoestel voor senioren in park Wilgendonk). Bij slecht weer wordt binnen een alternatief programma gevolgd.

De cursus is vooral bedoeld voor mensen die lange tijd niet gesport hebben en voor mensen met gezondheidsklachten. Na afloop van de trainingen is er voor de deelnemers een kopje koffie. De kosten voor deelname aan de cursus zijn 21 euro met Swop-pas en 24 euro zonder pas. De laatste les is op 20 mei (er zijn geen lessen op 29 april en 6 mei). Inschrijven kan tot 18 maart. Voor inlichtingen of inschrijven van deze cursus kunt u terecht bij Stichting Welzijn Ouderen (Dienstencentrum), Gerbrandystraat 31 te Papendrecht, telefoon (078) 615 47 41.

Madd 2009
Zaterdag 21 maart is Papendrecht in de ban van MADD (Make A Difference Day). Zo'n 300
vrijwilligers werken samen aan een onvergetelijke dag voor jong en oud, voor mens en natuur. Maak
kennis met vrijwilligerswerk en doe mee! Meld je vóór 11 maart aan via l.vdgiessen@papendrecht.nl.
Wees er snel bij, want voor sommige activiteiten is het aantal aanmeldingen altijd groter dan het
aantal vrijwilligers dat nodig is.

Overzicht van alle activiteiten (15 KB)

Dinsdag 17 maart: ontmoeting met de politiek
Vertegenwoordigers van de zeven raadsfracties gaan dinsdag 17 maart vanaf ca. 19.30 uur voor de vierde keer in discussie met inwoners van Papendrecht. Wouke van Scherrenburg is discussieleider en vult de vragen uit het publiek aan met prikkelende opmerkingen en stellingen om de politici te verleiden de achterkant van hun tong te laten zien. De ontmoeting met de politiek vindt plaats in het Golden Tulip Hotel aan de Lange Tiendweg 2. Voor de inwoners is deze jaarlijkse 'Ontmoeting met de politiek' op 17 maart een goede gelegenheid om de fracties vragen te stellen over de beloften tijdens de verkiezingsronde van 2006 en de komende verkiezingen in 2010.

Kom ook met de (komende) raadsleden praten. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in hotel Golden Tulip aan de Lange Tiendweg 2 in Papendrecht. Dan staat er een kop koffie of thee voor u klaar. Rond 19.30 uur start de eerste discussieronde en na de pauze om ca. 21.15 uur volgt de tweede discussieronde.

Boomfeestdag
Nationele Boomfeestdag is dit jaar op woensdag 18 maart 2009. Ook in Papendrecht wordt dit gevierd. De Papendrechtse basisscholen nemen bij toerbeurt deel aan de Boomfeestdag. Dit jaar nemen scholieren van de groepen 8 van 't Kofschip (Locatie De Wielen) en de Augustinusschool deel aan de Boomfeestdag. Als locatie is gekozen voor Slobbengors. Aanvang 11.00 uur.

Jaarlijks doen ongeveer 400 gemeenten mee aan de Nationale Boomfeestdag met in totaal ongeveer 100.000 kinderen. Het thema voor dit jaar is `Spaar de Bomen'. Dit thema heeft als doel vooral aandacht te vragen voor bomen in steden. De omstandigheden in steden zijn voor bomen vaak verre van ideaal. Daardoor worden bomen in steden meestal niet ouder dan 30 jaar, terwijl bijvoorbeeld een eik wel 100 jaar kan worden. Bomen in steden hebben extra bescherming nodig.
____________