Gemeente Papendrecht

13 maart 2009

9-9-2009: een bijzondere (trouw)dag
Voor wie dit najaar wil trouwen en/of iets heeft met het getal 9, heeft de gemeente Papendrecht een uniek voorstel. Om de toch al bijzondere datum 09-09-2009 nóg meer kracht bij te zetten, bieden wij de mogelijkheid om zowel 's ochtends als 's avonds om 9 minuten over 9 te trouwen. (Op de rest van die dag is alleen 16.00 uur nog beschikbaar.) De huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden in het gemeentehuis, maar als het bruidspaar het op prijs stelt, zijn de Papendrechtse ambtenaren van de burgerlijke stand zelfs bereid om het huwelijk tijdens het feest op loctie te voltrekken. Voor zover wij weten, is Papendrecht de eerste en tot nu toe enige gemeente in Nederland waar dit mogelijk is.

Iets voor u? Neem dan snel contact op met de gemeente Papendrecht, tel. 078-6418911, en vraag naar de afdeling Publiekszaken.

Ontwerp-structuurvisie nog even ter inzage
Tot en met donderdag 26 maart is er nog gelegenheid om te reageren op het ontwerp van de Structuurvisie "Papendrecht 2020, een venster naar de toekomst". Het ontwerp ligt niet alleen ter inzage op de leestafel in de hal van het gemeentehuis, maar er is ook een speciale website voor gemaakt: www.papendrecht.nl/structuurvisie. De website is bijzonder: inwoners van Papendrecht kunnen klikken op hun wijk en krijgen dan informatie te zien die op de toekomst van dat specifieke gebied van toepassing is.

Op het ontwerp kan (om juridische redenen) uitsluitend schriftelijk worden gereageerd. Uw reactie kunt u richten aan: het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
De ontwerp-structuurvisie is interactief tot stand gekomen. Zowel ondernemingen en organisaties als particulieren hebben de afgelopen maanden op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om inbreng te hebben in de toekomst van Papendrecht.

Help ook mee... op Make A Difference Day
Zaterdag 21 maart, Make A Difference Day, nadert snel, dus nog maar enkele dagen om je aan te melden. Voor veel Papendrechters is MADD een dag waarop zij door vrijwilligers worden verzorgd, verwend, vervoerd of op een andere manier geholpen. Vrijwilligers die in 2008 deelnamen, waren zó enthousiast dat zij zich bijna unaniem bereid verklaarden de volgende MADD-editie weer mee te doen. Speciaal aan hen een dringend verzoek: meld je wel aan voor zover je dat nog niet gedaan hebt!

Wat is er in Papendrecht te doen tijdens MADD? Vrijwilligers kunnen kiezen uit activiteiten als:

- wilgen knotten

- catering verzorgen

- tuinen verzorgen

- ouderen en verstandelijk gehandicapten begeleiden naar optredens
- activiteiten als pannenkoeken bakken bloemschikken en spelletjes doen met ouderen

- assisteren bij kinderactiviteiten in jeugdcentrum Interval
- deelnemen aan het Kunstuitleen-promotieteam
- meelopen met ervaren EHBO-ers van het Rode Kruis
- het Vondelpark zwerfafvalvrij maken

Op de Markt staat een tent met diverse informatiekramen van organisaties die hun activiteiten presenteren. Natuurlijk wordt MADD weer muzikaal omlijst met optredens in de tent van schipperskoor De Pontonniers, het jeugdorkest van Excelsior en de Jazz Big Band van ToBe. Uiteraard ontbreekt ook de scootmobieltour niet!

Voor enkele activiteiten is een beperkt aantal vrijwilligers nodig en voor andere activiteiten juist heel veel. De boodschap: meld je nog snel aan! Mail Liesbeth van der Giessen: l.vdgiessen@papendrecht.nl.

Senioren in beweging: `Sportief wandelen'
Stichting Welzijn ouderen Papendrecht start met de gemeente Papendrecht woensdag 1 april om 11.00 uur (tot 12.00 uur) met de eerste les van de zesweekse cursus 'Sportief wandelen', de ideale buitenactiviteit voor iedereen die aan zijn/haar fitheid wil werken. De trainingen zijn gezellig en vormen een extra stimulans om u op weg te helpen naar een betere conditie. Een gediplomeerde docente zorgt voor begeleiding en verantwoorde trainingsopbouw met gevarieerde trainingen van ongeveer een uur. De trainingen bestaan uit een warming-up om de spieren los te maken, een stuk stevig doorwandelen, oefeningen met tempowisselingen en tot slot even uitlopen en goed rekken. Tijdens de trainingen kan gebruik worden gemaakt van het YALP sporttoestel (oefentoestel voor senioren in park Wilgendonk). Bij slecht weer wordt binnen een alternatief programma gevolgd. De cursus is vooral bedoeld voor mensen die lange tijd niet gesport hebben en voor mensen met gezondheidsklachten. Na afloop van de trainingen is er voor de deelnemers een kopje koffie. De kosten voor deelname aan de cursus zijn 21 euro met Swop-pas en 24 euro zonder pas. De laatste les is op 20 mei (er zijn geen lessen op 29 april en 6 mei). Inschrijven kan tot 18 maart. Voor inlichtingen of inschrijven van deze cursus kunt u terecht bij Stichting Welzijn Ouderen (Dienstencentrum), Gerbrandystraat 31 te Papendrecht, telefoon (078) 615 47 41.

Dinsdag 17 maart: ontmoeting met de politiek
Vertegenwoordigers van de zeven raadsfracties gaan dinsdag 17 maart vanaf ca. 19.30 uur voor de vierde keer in discussie met inwoners van Papendrecht. Wouke van Scherrenburg is discussieleider en vult de vragen uit het publiek aan met prikkelende opmerkingen en stellingen om de politici te verleiden de achterkant van hun tong te laten zien. De ontmoeting met de politiek vindt plaats in het Golden Tulip Hotel aan de Lange Tiendweg 2. Voor de inwoners is deze jaarlijkse 'Ontmoeting met de politiek' op 17 maart een goede gelegenheid om de fracties vragen te stellen over de beloften tijdens de verkiezingsronde van 2006 en de komende verkiezingen in 2010. Kom ook met de (komende) raadsleden praten. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in hotel Golden Tulip aan de Lange Tiendweg 2 in Papendrecht. Dan staat er een kop koffie of thee voor u klaar. Rond 19.30 uur start de eerste discussieronde en na de pauze om ca. 21.15 uur volgt de tweede discussieronde.

Boomfeestdag
Nationele Boomfeestdag is dit jaar op woensdag 18 maart 2009. Ook in Papendrecht wordt dit gevierd. De Papendrechtse basisscholen nemen bij toerbeurt deel aan de Boomfeestdag. Dit jaar nemen scholieren van de groepen 8 van 't Kofschip (Locatie De Wielen) en de Augustinusschool deel aan de Boomfeestdag. Als locatie is gekozen voor Slobbengors. Aanvang 11.00 uur.
Jaarlijks doen ongeveer 400 gemeenten mee aan de Nationale Boomfeestdag met in totaal ongeveer 100.000 kinderen. Het thema voor dit jaar is `Spaar de Bomen'. Dit thema heeft als doel vooral aandacht te vragen voor bomen in steden. De omstandigheden in steden zijn voor bomen vaak verre van ideaal. Daardoor worden bomen in steden meestal niet ouder dan 30 jaar, terwijl bijvoorbeeld een eik wel 100 jaar kan worden. Bomen in steden hebben extra bescherming nodig.
____________