Jeugd&Gezin: Commissie Linschoten adviseert over financiering jeugdzorg

Maandag 16 maart 2009, nummer 16

Commissie Linschoten adviseert over financiering jeugdzorg

De onafhankelijke Commissie Financiering Jeugdzorg, onder voorzitterschap van Robin Linschoten, heeft advies uitgebracht over financiering van de jeugdzorg vanaf 2010.

De commissie is ingesteld door het Ministerie van Jeugd en Gezin en het Interprovinciaal Overleg om met ingang van 2010 jaarlijks onafhankelijk advies uit te brengen over het benodigde budget voor de provinciale jeugdzorg op basis van ramingen van de verwachte vraag naar jeugdzorg door het Sociaal Cultureel Planbureau.

De commissie Linschoten concludeert dat de SCP ramingen verbeterd moeten worden om de vraag naar jeugdzorg beter te kunnen voorspellen. Die verbeterde voorspelling zal nog niet beschikbaar zijn om 2010 te kunnen begroten. Daarom adviseert de commissie om bij de bepaling van het jeugdzorgbudget alleen voor 2010 de groeicijfers van het SCP en de prijsindexatie te hanteren.

Het Ministerie voor Jeugd en Gezin en het Interprovinciaal Overleg zullen deze week gezamenlijk de aanbevelingen van de commissie Linschoten bespreken en deze betrekken bij het vaststellen van het jeugdzorg budget voor 2010.

Aanbevelingen

De commissie doet verder aanbevelingen over verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de jeugdzorg. Ook spreekt de commissie zich uit over informatievoorziening, privacy en het berekenen van de kostprijs van de jeugdzorg.

Noot voor redacties (