Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Genetische factoren die succes van statines bepalen onderzocht

Publicatiedatum: 16 maart 2009 | PERSBERICHT
Aandachtsgebieden: Patiënt en zorg, Research

Welke genetische achtergrond maakt dat iemand goed of juist minder goed reageert op een behandeling met statines? Een Europees consortium van onderzoekers onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt drie miljoen euro EU-subsidie om dit de komende drie jaar uit te zoeken.

Bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland slikken op dit moment een statine, een cholesterolverlagend medicijn. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat statines de kans op hart- en vaatziekten bij hartpatiënten en andere risicogroepen verminderen. Maar niet iedereen profiteert evenveel van de cholesterolverlagers. Sommige mensen hebben bovendien meer kans op bijwerkingen, zoals spierpijn.

Genetisch profiel

Onderzoekers uit Leiden, Glasgow en Cork, onder leiding van prof.dr. J.W. Jukema en drs. S. Trompet, zijn daarom een project gestart onder de naam PHASE: PHArmacogenomic Study of Statins in the Elderly at risk for cardiovascular disease. Doel hiervan is mensen te identificeren die goed of juist heel slecht reageren op het gebruik van een statine. Hiervoor zal een genetisch profiel gemaakt worden van de ongeveer zesduizend ouderen tussen de 70 en 82 jaar die eerder meededen aan de PROSPER-studie. Bij aanvang van de PROSPER-studie is van iedereen genetisch materiaal afgenomen. Vervolgens heeft de helft van hen drie jaar het middel pravastatine geslikt, de andere helft een placebo. Van deze mensen is geregistreerd hoe zij op hun behandeling gereageerd hebben met betrekking tot cholesterol verlaging, optreden van hart-en vaatziekten en het krijgen van mogelijke bijwerkingen.

Kwaliteit van leven

"Van al deze mensen gaan we een genetisch profiel opmaken met behulp van een whole genome scan, waarmee we naar meer dan 600.000 genetische markers kunnen kijken", vertelt Jukema. Het uiteindelijke doel is in de toekomst ieder individu met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten de behandeling te kunnen geven die het best past bij zijn genetisch profiel. "Dit leidt tot een verhoging van kwaliteit van leven van veel oudere mensen en verlaging van de kosten van de gezondheidszorg door een betere efficiency."

Het PHASE-project is een samenwerking van de afdelingen Hartziekten, Ouderengeneeskunde en Moleculaire Epidemiologie van het LUMC met onderzoekers uit Glasgow (Schotland) en Cork (Ierland). Het onderzoek is bekroond met een subsidie van bijna drie miljoen euro vanuit het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie.