Gemeente Son en Breugel


Wijziging verordening Plaatsingsvolgorde

Het bestuur van WSD heeft op 11 maart 2009 besloten de volgorde waarin wachtlijstkandi-daten voor plaatsing in een dienstverband in het kader van de Wet sociale werkvoorziening in aanmerking worden gebracht, te wijzigen. Voor de volledige tekst kunt u terecht op de website van WSD: www.wsd-groep.nl, onder nieuws/publicaties.