Stadsdeel Zeeburg

Klanten Afvalpunten (zeer) tevreden

90% Klanten Afvalpunten (zeer) tevreden

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat het Afval Energie Bedrijf bij 738 bezoekers van de zes Afvalpunten in Amsterdam heeft gedaan, zijn zeer bemoedigend. Bij de Afvalpunten kunnen Amsterdammers en Amsterdamse bedrijven hun grofvuil en chemisch afval kwijt.