Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportAkkoord over wijziging Besluit Afbreking Zwangerschap

Nieuwsbericht, 13 maart 2009

Het Besluit Afbreking Zwangerschap wordt zodanig aangepast dat klinieken en ziekenhuizen voortaan de duur van de zwangerschap moeten vaststellen.

Met het vaststellen van de duur van de zwangerschap wordt duidelijk wanneer sprake is van een vroege zwangerschap of een latere en wanneer er geen sprake is van een zwangerschap. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een voorstel hiervoor van staatssecretaris Bussemaker en minister Hirsch Ballin (Justitie).

Ook is in de ministerraad afgesproken dat de huidige praktijk van de flexibele bedenktermijnen bij de overtijdbehandeling wordt voortgezet, inclusief de zorgvuldigheid binnen de hulpverleningspraktijk.