Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid


16 mrt 2009

Kabinet wil verbod op verkoop en bezit stiletto's

Het kabinet stelt een algeheel verbod in op de verkoop en het bezit van stiletto's, valmessen en vlindermessen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie) waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De verkoop en het bezit van deze wapens is nu alleen toegestaan aan meerderjarigen, bovendien moet worden voldaan aan een bepaalde maatvoering. Uit recent onderzoek is gebleken dat de wapens veelvuldig worden aangeboden via het legale verkoopcircuit en dus eenvoudig verkrijgbaar zijn. Vaststaat dat dergelijke wapens worden gebruikt bij steekpartijen en er zijn ook signalen dat deze wapens tegen de regels in worden verkocht aan minderjarigen. Zo waren bij steekincidenten in de tweede helft van 2007, onder andere op scholen in Rotterdam en Amsterdam, jongeren betrokken die de beschikking hadden over legale vlindermessen.

Door een algeheel verbod op deze wapens worden ze uit het maatschappelijke verkeer geweerd. Hierdoor is het voor verkopers en potentiële kopers duidelijker wat wel en niet is toegestaan in Nederland. De handhaafbaarheid op dit terrein zal ook verbeteren.