Stadsdeel Amsterdam Centrum


Inspraakavond herinrichting Lijnbaansgracht

16 maart 2009

Na alle werkzaamheden in en rond de Stadsschouwburg wordt de Lijnbaansgracht tussen Leidsegracht en Leidseplein opnieuw ingericht.

Er komt een voetgangersregime op de Lijnbaansgracht. Dit houdt in dat de gracht wordt afgesloten voor regulier autoverkeer via een verzinkbare paal. De gracht blijft toegankelijk voor laad- en losverkeer (tussen 06.00 uur en 11.00 uur, zoals op het Leidsplein), politievoertuigen en nood- en hulpdiensten. De rijweg wordt recht gelegd en 3 meter breed. Aan beide zijden van de rijweg komt een verhoogd voetpad van 5 cm. hoog. Het voetpad aan de gevelzijde is minimaal 1,50 meter breed. Tegenover het politiebureau aan de waterzijde komen 3 parkeervakken voor politievoertuigen, ingesloten door twee bomen (iepen). Ook om de hoek, op de Leidsegracht, komen nog 3 vakken voor politievoertuigen. Voor het laad- en losverkeer van de Melkweg is ruimte beschikbaar gehouden aan de waterzijde. Ook met het laad- en losverkeer van de Stadsschouwburg is in het ontwerp rekening gehouden. De gracht wordt uitgevoerd in gebakken materialen met natuurstenen banden. De brug bij de hoofdentree van de Melkweg krijgt twee zitelementen in de vorm van hardstenen koeien.

Inspraakavond 30 maart

Het herinrichtingsvoorstel wordt gepresenteerd tijdens een inspraakbijeenkomst op maandagavond 30 maart. Het ontwerp ligt sinds 9 maart ook ter inzage bij het Voorlichtingsloket op het stadhuis, of kijk hier op de website.

Uw reactie kunt u uiteraard geven op de inspraakavond, maar kunt u ook schriftelijk indienen tot en met 20 april 2009.

Stuur deze naar Stadsdeel Centrum, ter attentie van mw. L. Timmerman, Sector Openbare Ruimte, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam of per mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl, onder vermelding van 'Mw. L. Timmerman / herinrichting Lijnbaansgracht'.


* maandag 30 maart,

* 19.30 uur,

* De Balie (Salonzaal), Kleine-Gartmanplantsoen 10.

Meer informatie: bel 14 020 (vraag naar mevrouw Timmerman).