Stadsdeel Amsterdam Centrum


Buurtbijeenkomst Westelijke binnenstad

16 maart 2009

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum vindt het belangrijk goed op de hoogte te zijn en te blijven van alle mogelijke zaken die spelen in een buurt of wijk.

Daarom bezocht het dagelijks bestuur op 11 februari de Oostelijke binnenstad en organiseerde het in relatie daarmee op 17 februari een buurtbijeenkomst. Op woensdag 11 maart vond het werkbezoek aan de Westelijke binnenstad plaats. Tijdens dit werkbezoek werden stadsdeelvoorzitter Els Iping en de dagelijks bestuurders Erik Koldenhof en Wil Codrington door het wijkcentrum rondgeleid en zijn een aantal instellingen, bewoners en ondernemers bezocht.

Buurtbijeenkomst 17 maart

Volgend op dit werkbezoek organiseert het stadsdeel op dinsdagavond 17 maart een buurtbijeenkomst in de Noorderkerk. Bewoners en ondernemers uit de Westelijke binnenstad zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en suggesties te doen.
* Dinsdag 17 maart,

* Noorderkerk,

* aanvang 19.30 uur.