Gemeente Maassluis

Verloting woningen De drie Componisten

foto loting drie componisten.JPG

Op donderdag 12 maart zijn op het kantoor van notaris Jansen de 149 woningen in het nieuw te bouwen complex De drie Componisten verloot. Van de 750 personen die een verhuurbrochure met inschrijfformulier hebben opgehaald, hebben 356 personen het inschrijfformulier ook daadwerkelijk ingevuld.

Door notaris Jansen is een proces-verbaal opgesteld van de verloting. Wethouder Luijendijk was aanwezig bij de verloting. Hij laat weten trots te zijn op de manier waarop de woningtoewijzing heeft plaatsgevonden. Alle inschrijvers hebben met dit systeem gelijke kansen.

De gelukkigen die een woning toegewezen hebben gekregen, krijgen binnen twee weken schriftelijk bericht. Aansluitend hebben zij twee weken de tijd om te beslissen of zij de aangeboden woning accepteren.

De verloting van de woningen is uitsluitend van toepassing op de eerste verhuurperiode. Woningen die na de eerste verhuurperiode vrijkomen worden aangeboden via de woonkrant.

De oplevering van De Drie Componisten gebeurt gefaseerd in de periode van juli 2009 tot begin 2010.

Fotobijschrift: op de foto Jozefine Hoft en Mette de Graaf van SGBB, wethouder Luijendijk en notaris Jansen met het proces-verbaal van de loting.