Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoud pagina: Antwoorden op kamervragen over het bericht dat de gemeente Amsterdam een ton subsidie verspilt aan een programma over moestuinen

10 maart 2009

Beantwoording van kamervragen van het lid lid Agema (PVV).

Vraag 1

Kent u het bericht "Ton subsidie voor Llinks moestuin-tv"? 1)

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Welke mogelijkheden heeft u om dit soort volstrekt overbodige verspilling van belastinggeld door lagere overheden te dwarsbomen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat u de mogelijkheid moet hebben om lagere overheden met hetzelfde bedrag te korten op hun bijdrage van het Rijk als blijkt dat zij gemeenschapsgeld verspillen? Wat is er wettelijk gezien nodig om dat mogelijk te maken?

Antwoorden 2 en 3

Gemeenten zijn autonome overheden met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tot deze bevoegdheden behoort het verstrekken van subsidies. Het college van Amsterdam heeft ingestemd met het verzoek van het programma `Llink in Natura' om gastlocatie te zijn voor een 16-delige serie uitzendingen waarin een Amsterdamse moestuin op het dak van de Stopera centraal staat. Deze uitzendingen besteden aandacht aan initiatieven gericht op het versterken van de aandacht en ontwikkeling van groen, milieu en duurzaamheid in Nederland met een focus op Amsterdam. Het college is bevoegd daartoe subsidie te verstrekken. De gemeenteraad heeft ten aanzien van het college een controlerende taak. Ook kan de raad vooraf kaders stellen, bijvoorbeeld aan de hand van een subsidieverordening. Ik wil en kan daar niet in treden.

Vraag 4

Deelt u de mening dat, in deze tijd van een ernstige recessie, belastinggeld moet worden ingezet om bijvoorbeeld mensen te ondersteunen die afhankelijk zijn van zorg of van voedselbanken?

Antwoord 4

Als aangegeven is het de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur om te besluiten of, en zo ja, voor welke doelen gemeentelijke subsidies worden verleend.


1) De Telegraaf.nl, 19 februari 2009: "Ton subsidie voor Llinks moestuin-tv" Naar boven

---

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties