Gemeente Voerendaal

\ 16/3/2009 - Landschappelijke impuls dorpen Centraal Plateau Medewerkers van de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL planten op dit ogenblik hoogstamfruitbomen en hagen aan in het in te richten Herinrichtingsgebied Centraal Plateau. In de gemeenten Beek, Meerssen, Nuth, Valkenburg en Voerendaal vindt op dit moment de zogenaamde kavelovergang plaats.

Het gaat in totaal om 441 fruitbomen en 2800 meter heg. De aanleg van de boomgaarden, hagen en 2015 meter aan rasters is onderdeel van het landinrichtingsplan en wordt volledig verzorgd door de landinrichtingscommissie voor de herinrichting Centraal Plateau. Met de aanplant van nieuwe boomgaarden en hagen langs de nieuwe kavelgrenzen krijgt het landschap in diverse Zuid-Limburgse gemeenten weer een forse kwaliteitsimpuls.

Boomgaarden met hoogstamfruit-bomen bepalen al eeuwenlang het landschappelijk beeld van Zuid-Limburg. Door de schaalvergroting en de intensivering van het grondgebruik verdween de hoogstam of maakte plaats voor laagstamplantages. Sinds het begin van de jaren negentig spant IKL zich met steun en medewerking van veel grondeigenaren en vrijwilligers in voor het geboud van deze karakteristieke elementen. Het is de bedoeling dat er in het herinrichtingsgebied Centraal Plateau 1000 fruitbomen en 10 km aan hagen wordt geplant. Daarnaast kunnen eigenaren van nieuwe kavels ook in aanmerking komen voor nieuwe rasters. Eigenaren die een haag aanplanten ontvangen bovendien een eenmalige vergoeding voor de grondstrook langs de eigendomsgrens die zij met een haag beplanten.

Mensen die belangstelling hebben voor de aanplant van een gavarieerde hoogstamboomgaard met haag kunnen contact opnemen met de stichting IKL. Een aanmeldingsformulier kan ook gedownload worden via www.ikl-limburg.nl.