Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederland neemt deel aan acties tegen wapensmokkel Gaza

16 mrt 2009 | Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Italië hebben vandaag een gemeenschappelijk actieprogramma bekend gemaakt om de smokkel van wapens en munitie naar Gaza tegen te gaan. Met het actieprogramma willen ze een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een duurzaam staakt-het-vuren in en om Gaza.

In het actieplan zijn richtlijnen opgenomen voor stappen die de negen deelnemende landen, alleen of gezamenlijk, binnen de eigen en de internationale wetgeving kunnen nemen tegen smokkeloperaties. Dit zal onder meer gebeuren door praktische samenwerking bij het delen van inlichtingen, diplomatieke druk, en bij het tegengaan van smokkel van wapens over zee.

'De afgelopen maanden zijn er vanuit Gaza alweer een aantal raketten op het zuiden van Israël afgevuurd', zo merkt minister van Buitenlandse Zaken Verhagen op. 'Als we een duurzaam staakt-het-vuren willen, moeten die aanvallen stoppen. Nederland wil daar aan bijdragen.'

Het actieprogramma betekent niet dat er een nieuwe militaire operatie komt. Bij het tegengaan van de de smokkel van wapens naar Gaza willen de deelnemende landen gebruik maken van middelen die zij al in de regio hebben.

Meer informatie


* Lees meer over de situatie in Gaza


* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl