Gemeente Lingewaard


Vorige week zaterdag 14 maart is de Lingewaardse Canon verschenen. Het eerste exemplaar werd door Pierre Cuypers, voorzitter van de Stichting Streekmuseum, overhandigd aan wethouder Bud Joosten.

De Canon is een 88 paginas tellend boek waarin de belangrijkste historische gebeurtenissen uit de geschiedenis van Bemmel, Gendt en Huissen staan opgetekend.
Denk aan de opkomst en betekenis van de gilden, de steenfabrieken, de scheepvaart en zijn visserij, de tabaksteelt, maar ook het feit dat gedurende vele eeuwen deze streek het strijdtoneel is geweest van veldslagen, belegeringen en oorlogen.

Wethouder Joosten memoreerde in zijn toespraak dat het natuurlijk de bedoeling is dat met elke canon de kennis van de geschiedenis van Nederland en het historisch besef bij velen wordt versterkt. Het initiatief dat door het Streekmuseum Lingewaard is genomen is dan ook zeer te waarderen en hij was heel blij dat daarbij de medewerking is verleend van alle in Lingewaard gevestigde historische kringen.

Immers zij zijn toch de bewakers van de geschiedschrijving in hun eigen woonplaats en bij een eendrachtige samenwerking mag de conclusie worden getrokken dat de canon de belangrijkste geschiedkundige feiten bevat die aan Lingewaard kunnen worden toegeschreven.

Heeft u belangstelling voor dit boekwerk, het is te koop voor 8,50.

Bud Joosten

Bud Joosten

Pierre Cuypers

Pierre Cuypers