Vereniging Spierziekten Nederland

Nieuws

Stichting collecteert illegaal

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn de afgelopen tijd mensen opgedoken die collecteren voor de 'Stichting Spierziekte'. Dit is een wat onduidelijke organisatie, die niet antwoordt op e-mails van de VSN. Tot tweemaal toe zijn er collectanten aangehouden.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving voor goede doelen heeft aangegevn dat de Stichting Spierziekte het laatste half jaar in opspraak is geraakt en niet was goedgekeurd. De politie stelt een nader onderzoek in naar het doen en laten van deze stichting.

Mocht u collectanten van deze stichting ergens tegen komen, dan stellen wij het op prijs wanneer u ons daarvan op de hoogte brengt: tel. 035 5480480 of vsn@vsn.nl
16 maart 2009

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480 Spierziekten Infolijn: 0900-5480480 - E-mail: vsn@vsn.nl - Postbank 1422400