Vrije Universiteit Amsterdam

Persbericht
16-03-2009

Verspreidingsatlas Nederlandse insecten verschenen

Pissebedden op de kaart

Pissebedden en andere bodemdieren mogen zich verheugen in een verhoogde belangstelling van Nederlandse onderzoekers. Ze spelen een belangrijke rol in het bevorderen van de vruchtbaarheid van de bodem. Vreemd genoeg wisten we tot nu toe weinig van deze belangrijke bodemdieren in Nederland. Daar is nu verandering in gekomen. Meer dan 450 vrijwilligers verzamelden sinds 1880 gegevens over pissebedden, duizendpoten en miljoenpoten in alle uithoeken van Nederland.

Al deze kennis is gebundeld in een verspreidingsatlas. De aanwezigheid van de 132 soorten pissebedden, duizendpoten en miljoenpoten die in Nederland leven is in beeld gebracht en op de kaart gezet. We weten nu dat op sommige plekken in Amsterdam meer dan 20 soorten pissebedden leven. In de provincies Limburg en Noord-Holland leven de meeste bodemdieren, met name in bossen op kleigrond.

De mierenpissebed heeft een voorkeur voor mierennesten in kalkrijke bodems. We weten ook dat een aantal tropische duizendpoten en miljoenpoten zich prima thuis voelt in Nederland. Deze atlas maakt het mogelijk om het effect van klimaatsverandering op bodemfauna in de toekomst te volgen.

Verspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten

Matty Berg, Martin Soesbergen, David Tempelman, Hay Wijnhoven.

ISBN 978-90-76261-07-2; 192 pagina's; ongebonden, European Invertebrate Survey - Nederland. Vrije Universiteit - Afdeling Dierecologie