Vereniging Milieudefensie


Milieuzone Rotterdam: Groter en beter na rapport Milieudefensie

In januari publiceerde Milieudefensie een steekproef waarin een aantal Milieuzones de maat werd genomen. Het vermoeden van Milieudefensie, dat gebrekkige handhaving zou leidden tot veel overtredingen, bleek juist.

Gemiddeld was in januari een derde van de vrachtwagens die wij aantroffen te vies om de milieuzone in te mogen. Om de luchtkwaliteit een leefbaarheid te verbeteren, mogen alleen vrachtwagens die weinig vervuilende stoffen uitstoten, de Milieuzones binnen rijden.

In een aantal gemeentes, waaronder Rotterdam, leidden het rapport tot vragen in de raad en debatten over de toekomst van de milieuzone. De aanbevelingen van milieudefensie, goed controleren en fors uitbreiden, zijn in Rotterdam in goede aarde gevallen. Het college heeft nu verklaard om ook in Rotterdam over te gaan op een systeem met kentekenscanners dat een 100% controle garandeert. Wellicht belangrijker nog is de forse gebiedsuitbreiding van de zone. Hierdoor wordt een groter deel van de stad direct beschermt, maar indirect zal het ook in een groot omliggend gebied schoner worden. Immers, de vrachtwagens die vanwege de Milieuzone worden vervangen, stoten ook buiten de zone minder uit.

Milieudefensie is blij met deze positieve stap van de gemeente Rotterdam. Ook in andere steden wordt gesproken over betere handhaving en uitbreiding van de zone. Wij hopen uiteraard dat ook hier de lange termijn gezondheidsgevolgen voor bewoners zwaarder wegen dan de korte termijn klachten van enkele hardleerse ondernemers en chauffeurs. Schone lucht is immers een recht.

rapport Milieudefensie raadsbesluit