Gemeente Dirksland


Mantelzorgers gemeente Dirksland nu ook goed verzekerd

Begin maart is al aangekondigd dat alle vrijwilligers in de gemeente Dirksland goed verzekerd zijn. De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In aanvulling op de eerdere berichtgeving zijn nu ook de mantelzorgers verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.

De verzekering is bedoeld voor iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd ongeacht hun leeftijd. Er geldt geen minimum aantal uren. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, is verzekerd. De verzekering is bijvoorbeeld van toepassing op vrijwilligers die betrokken zijn bij kerkelijk werk, buurtactiviteiten of eenmalige activiteiten.

Vrijwillige brandweer- en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Voor hen geldt een speciale regeling. Studenten die een maatschappelijke stage lopen in de gemeente vallen ook niet onder de definitie van vrijwilliger. Aanvankelijk waren ook de mantelzorgers uitgesloten van dekking, maar de VNG is daarop teruggekomen. Mantelzorgers zijn nu ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. Hierin zijn inbegrepen de extra medische kostendekking en acute huishoudelijke hulp.

Meer informatie is te vinden op de website van de VNG.