Gemeente Voorschoten

kilometergebied

Nassauwijk eerste 30 kilometergebied

30km zone bord De Nassauwijk is de eerste wijk in Voorschoten die wordt ingericht als een 30 kilometer zone. Als het verkeer langzamer rijdt wordt de wijk verkeersveiliger. In april organiseert de gemeente een informatieavond om bewoners en belangstellenden te informeren over hoe de Nassauwijk er uit komt te zien als 30 kilometergebied. Zodra de datum en de locatie bekend is worden alle bewoners van de Nassauwijk per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De gemeente start in de Nassauwijk omdat de straten hier al opengebroken zijn voor rioleringswerkzaamheden. De maatregelen die nodig zijn om het verkeer langzamer te laten rijden worden gelijktijdig met het herbestraten aangelegd.

Bewoners denken mee
Er komt een speciale meedenkgroep waarin de gemeente burgers betrekt die hebben aangegeven actief betrokken te willen zijn bij het ontwerp. Zij hebben meegewerkt aan het inventariseren en opstellen van een verkeersknelpuntenlijst in de Nassauwijk. Zo is in het ontwerp voor de 30 kilometerzone waar mogelijk rekening gehouden met de bestaande verkeersknelpunten.
De gemeente legt het ontwerp `Herstraten 30 kilometerzone' eerst voor aan de meedenkgroep.

* 16 maart 2009