Ministerie van Defensie

NLR: geluidsproductie JSF en Saab Gripen New Generation nagenoeg gelijk

16 maart 2009, 14.22 uur

Het rapport "Beoordeling geluidsgegevens kandidaat-toestellen VF-16" is vandaag gepubliceerd door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Hieruit blijkt dat er vrijwel geen waarneembaar verschil is tussen de JSF en Saab Gripen. Ook het verschil in maximaal geluidsniveau van de JSF en de huidige F-16 is gering (5 decibel). F-16 vliegend F-16

Het NLR heeft op basis van de beschikbare gegevens de maximale geluidsniveaus (de zogenaamde LAmax-waarden) van de JSF, de Saab Gripen NG en huidige Nederlandse F16 in een standaardscenario vergeleken.

JSF vliegend JSF

Metingen De metingen zijn verricht op een hoogte van 1000 voet op twee motorstanden, met een snelheid tussen de 250 en 300 knopen. Het gaat dan in de eerste plaats om gebruikmaking van vol motorvermogen zonder naverbrander (= Military Power) en in de tweede plaats om gebruikmaking van vol motorvermogen mét naverbrander (= After Burner).

Analyse De vergelijkende analyse heeft uitgewezen dat de verwachte maximale geluidsniveaus van de JSF en de Saab Gripen NG elkaar nauwelijks ontlopen.

In Military Power bedraagt het verwachte maximale geluidsniveau 109 dB(A) voor de Saab Gripen NG tegen 110 dB(A) voor de JSF. Mét naverbrander zijn de waarden respectievelijk 114 dB(A) en 115 dB(A).

Voor de huidige Nederlandse F-16 bedragen de resultaten van recente metingen 104 tot 107 dB(A) in Military Power en 111 tot 114 dB(A) met naverbrander.

Het verschil in geluidsniveaus tussen de JSF en Saab Gripen NG zowel met Military Power als met naverbrander bedraagt daarmee dus één decibel. Dit is met het menselijk oor niet of nauwelijks waarneembaar.

Deze maximale geluidsniveaus zullen overigens slechts gedurende enkele seconden optreden en de onderlinge verschillen tussen beide toestellen zijn verwaarloosbaar klein. Saab Gripen New Generation vliegend Saab Gripen NG

Geluidsbelasting Bepalend voor de geluidsbelasting is niet zozeer het geluidsniveau, maar ook de manier van starten en landen, en het aantal vluchten. De JSF gebruikt veel minder vaak de naverbrander dan de F-16, omdat de JSF de bewapening intern meevoert. De F-16 en Saab Gripen NG dragen hun wapens onder de vleugels. Dat geeft wat meer luchtweerstand. Daarom zullen deze toestellen vaker (meer dan de helft van de starts) de naverbrander aanzetten. De JSF heeft een grotere actieradius, waardoor in het normale oefenprogramma minder starts en landingen nodig zijn.