Stadsdeel Amsterdam Centrum


Een schone Warmoesstraat in 2009

Stadsdeel Centrum gaat in 2009 de Warmoesstraat in zijn geheel schoonmaken en- houden van graffiti en wildplak.

Op 23 maart 2009 beginnen medewerkers van de stichting Pantar onder leiding van de dienst Anti Plak en Klad van de afdeling Reiniging met het vrijmaken van alle gevels van bekladding, stickers en illegale affiches.

Wanneer dit gebeurd is wordt iedere nieuwe bekladding of beplakking consequent binnen 24 uur verwijderd. De werkzaamheden worden het gehele jaar gratis verricht. Stadsdeel Centrum wil op deze manier laten zien wat het effect is van een integrale aanpak van een hele straat. Schoonheid en veiligheid zullen een grote impuls krijgen en het zal duidelijk worden dat er wel degelijk een oplossing bestaat voor deze hardnekkige gevelvervuiling.

Hopelijk zal deze actie pandeigenaren in de hele stad er toe bewegen om hun gevels op deze manier bij te houden of laten houden. Waarmee het doel van het stadsdeelbestuur: een schone, mooie en veilige binnenstad, een flinke stap dichterbij komt.