VAPRO


VAPRO helpt DSM EP met opleidingsplan

DSM Engineering Plastics Emmen heeft een aanvraag tot werktijdverkorting ingediend die inmiddels is goedgekeurd. Een van de eisen om in aanmerking te komen voor de regeling werktijdverkorting is het aanbieden van een goed bedrijfsopleidingsplan.

DSM EP Emmen heeft een ambitieus bedrijfsopleidingsplan opgesteld in het kader van de werktijdverkorting-regeling. De beschikking is inmiddels voor een tweede termijn toegekend. DSM EP Emmen spant zich tot het uiterste in om het ambitieuze opleidingsplan uit te voeren. Hiervoor is het bedrijf een samenwerkingsverband aangegaan met een aantal partners, waaronder UWV Werkbedrijf Emmen, Drenthe College, Kennis Campus Emmen en de VAPRO groep.

Lees in deze business case hoe VAPRO groep DSM EP heeft geholpen met ondersteuning bij de uitvoering van het bedrijfsopleidingsplan.